contacten

Voorzitster:         Lily Keijmis              (lkeijmis@versatel.nl) tel: 06 149 278 71

Vice voorzitter :  Willy Jeurissen         (willyjeurissen@home.nl) tel: 06 553 409 00

Penningmeester: Frans-Jozef Jansen (fransjozefjansen@online.nl) tel: 06 537 719 52

Secretaris:           Ab Smits                  (agp.smits@zonnet.nl) tel: 06 498 664 80

Pr voorlichter      Johan Mulkens        (jmepmulkens@versatel.nl ) tel: 06 513 675 29

Broemritten aanvragen kunnen via het adres: broemvvnmaastricht@ziggo.nl

Tevens zijn wij ook te vinden op facebook Veilig Verkeer Afdeling Maastricht.