fietsverkeersexamen

De theorie-examens zijn landelijk en worden gehouden op donderdag 12 april 2018. De examen boeken voor het theoretische gedeelte moeten voor 1 december 2017, worden aangevraagt bij lkeijmis@versatel.nl, anders zal de school ze zelf moeten bestellen en betalen.

Na deze datum volgt het praktische verkeersexamen.  Dit examen zal binnen 6 weken na het theoretische gedeelte worden afgenomen.

Hiervoor zal ook een geschikte datum met  afd. VVN Maastricht en de scholen worden gemaakt.

Maar voordat het praktisch-examen zal plaatsvinden dient er eerst nog een fietscontrole te gebeuren.

Deze wordt ongeveer 2 weken van te voren gedaan. Zodat als er iets aan de fiets kapot is dit nog op tijd gemaakt kan worden.

Ook de afd. VVN Maastricht verleent hieraan mederwerking.

Info kunt  u krijgen via de afd. VVN Maastricht.

Datum praktijkexamen:     20 april OBS Binnenstad

                                         10 mei Nutsschool

                                         11 mei Aloysiusschool en Montessori

                                        19  mei  St. ODA school

                                        30 mei De JFK school

                                        31 mei Petrus en Paulus

                                        02 juni Manjefiek

                                        02 juni Dynamiek

                                        06 juni Wyck

                                        07 juni de Opstap

                                        08 juni St Pieter

                                        22 juni de Perroen/ de Kring

                           

                                        14 juni Amby

                                             juni De Spiegel